Dịch vụ lặn

Thiết bị lặn

thông tin liên hệ
Ông Vũ Đăng Dung
HOTLINE
(033) 0886623266 - 0983626266

Dịch vụ lặn

Lặn Khảo Sát Công Trình Ngầm
Lặn Khảo Sát Công Trình Ngầm
Lặn Khảo Sát Công Trình Ngầm
Lặn Khảo Sát Công Trình Ngầm
Dịch Vụ Hàn Cắt Dưới Nước
Dịch Vụ Hàn Cắt Dưới...
Dịch Vụ Hàn Cắt Dưới Nước
Dịch Vụ Hàn Cắt Dưới...
Quay Phim Chụp Hình Nghệ Thuật Dưới Nước
Quay Phim Chụp Hình Nghệ Thuật D...
Quay Phim Chụp Hình Nghệ Thuật Dưới Nước
Quay Phim Chụp Hình Nghệ Thuật D...
Quay Phim Chụp Hình Nghệ Thuật Dưới Nước
Quay Phim Chụp Hình Nghệ Thuật D...
Trục Vớt Thanh Thải Luồng Thạch
Trục Vớt Thanh Thải Luồng...
Đào Tạo Thợ Lặn Chuyên Nghiệp
Đào Tạo Thợ Lặn Chuyên Nghi...
Đào Tạo Thợ Lặn Chuyên Nghiệp
Đào Tạo Thợ Lặn Chuyên Nghi...
Sửa Chữa, Bảo Dưỡng Máy Móc Thiết Bị Lặn
Sửa Chữa, Bảo Dưỡng M...
Đào Tạo Thợ Lặn Chuyên Nghiệp
Đào Tạo Thợ Lặn Chuyên Nghi...

Thiết bị lặn

Máy khoan dưới nước
Máy khoan dưới nước
Máy khoan dưới nước
Máy khoan dưới nước
Quần Áo Lặn
Quần Áo Lặn
Quần Áo Lặn
Quần Áo Lặn
Ống Thở
Ống Thở
Ống Thở
Ống Thở
Mắt Kính Lặn
Mắt Kính Lặn
Thiết Bị Lặn
Thiết Bị Lặn

Dịch vụ lặn sửa chữa

Chân vịt
Chân vịt
Bánh lái
Bánh lái
Chế tạo vỏ tàu
Chế tạo vỏ tàu
Đánh bóng vệ dinh chân vịt
Đánh bóng vệ dinh chân vịt
Điện tàu
Điện tàu
Điện tử hàng hải
Điện tử hàng hải
Máy chính
Máy chính
Máy phát
Máy phát
Nồi hơi
Nồi hơi
Nội thất cabin
Nội thất cabin
Radio
Radio
Sơn tàu
Sơn tàu