Dịch vụ lặn

Thiết bị lặn

thông tin liên hệ
Ông Vũ Đăng Dung
HOTLINE
(033) 0886623266 - 0983626266

Dịch vụ lặn sửa chữa

Bánh lái
Bánh lái
Chế tạo vỏ tàu
Chế tạo vỏ tàu
Đánh bóng vệ dinh chân vịt
Đánh bóng vệ dinh chân vịt
Điện tàu
Điện tàu
Điện tử hàng hải
Điện tử hàng hải
Máy chính
Máy chính
Máy phát
Máy phát
Nồi hơi
Nồi hơi
Nội thất cabin
Nội thất cabin
Radio
Radio
Sơn tàu
Sơn tàu
Vệ sinh vỏ tàu
Vệ sinh vỏ tàu
Xử lí nước thải
Xử lí nước thải
Sửa chữa động cơ điện
Sửa chữa động cơ đ...
Chân vịt
Chân vịt